Želimo vam prijetne poletne in počitniške dni.

Kolektiv Vrtca Škratek Svit Vodice

Dostopnost