Predstavitev v filmu

Vrednote do otrok

Ljubezen Radi imamo otroke, zato z njimi delamo na profesionalni ravni.
Spoštovanje Spoštujemo vsakega posameznega otroka in sprejemamo njegovo različnost.
Profesionalnost Vsak otrok naj doseže vse tisto, kar zmore na posameznem področju: spoznavnem, telesnem, čustvenem, intelektualnem.

Vrednote do staršev

Sodelovanje S prijaznostjo vas vabimo k sodelovanju, da bomo skupaj soustvarjali življenje v vrtcu, z medsebojnim spoštovanjem, dogovarjanjem, razumevanjem – v vaše in naše zadovoljstvo.

Vrednote do okolice

Predanost Predani smo svojemu delu.
Ekološka osveščenost Vzgajamo k ekološki osveščenosti, odpiramo se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v dobrobit otrok in skupnosti.

Poslanstvo

Vrata naših vrtcev so na široko odprta, prav tako naša srca. S svojim strokovnim znanjem in osebnostnimi lastnostmi se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, nudimo kakovosten program, zdravo in kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje v domačem kraju.

Vizija

Želimo postati vrtec z visoko motiviranimi in strokovno dobro usposobljenimi zaposlenimi, ki z različnimi strokovnimi znanji nudijo storitve visoke kakovosti. Načrtno bomo razvijali spodobnosti posameznega otroka in pri tem krepili močna področja. Prizadevali si bomo za novo znanje, inovativnost in ugled v domačem okolju.

Dostopnost