Temeljni cilj svetovalnega dela kot tudi glavni cilj vrtca je optimalni razvoj vsakega posameznega otroka. Naloga svetovalne službe v vrtcu je prispevati in pomagati, da bi bili vsi udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu uspešni pri doseganju tega temeljnega cilja in pri osvajanju drugih zastavljenih ciljev. Delo svetovalne službe je zasnovano interdisciplinarno. Cilj svetovalnega dela je pomagati vsem možnim udeležencem v vrtcu: otrokom, staršem in zaposlenim na različnih področjih dela ter življenja, da bi bili kot celota čim uspešnejši pri uresničevanju temeljnega in drugih zastavljenih ciljev , pri reševanju različnih problemov, pa naj bo to reševanje pedagoških, socialnih ali psiholoških vprašanj, problemov pri delu, življenju in pri vzgojno-izobraževalnem procesu. Svetovalno delo zajema različne dejavnosti:

  • pomoči,
  • razvojne in preventivne dejavnosti,
  • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Posebno pozornost posvečamo otrokom s posebnimi potrebami, organizaciji in izvedbi pomoči.

w

Svetovalna služba v vrtcu

Tu si lahko prenesete zloženko za starše “Svetovalna služba v vrtcu”, ki jo je izdala Skupnost vrtcev Slovenije.

Otroci s posebnimi potrebami

Tu si lahko prenesete zloženko “Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu”, ki jo je izdala Skupnost vrtcev Slovenije.

Dostopnost