Izvajanje projekta Erasmus+

V okviru ERASMUS+ (http://www.erasmusplus.si/), Nacionalne agencije CMEPIUS (https://www.cmepius.si/) in e-Twinning mreženja sodelujemo v projektu z naslovom »Active learning outdoors – implementing Forest school approach  – Aktivno učenje na prostem – izvajanje gozdne pedagogike«.

Projekt je namenjen otrokom od 1,5 – 7 let, v njem pa sodelujejo predvsem skupine drugega starostnega obdobja. Poudarek projekta je na izvajanju dejavnosti oz. aktivnem učenju na prostem, preživljanju časa v naravi ter izvajanju gozdne pedagogike, igri brez (kupljenih) igrač, ozaveščanju otrok o pomembnosti skrbi za naravo (ločevanje odpadkov, ohranjanje čistega okolja,…), pridelovanju hrane na lastnih vrtičkih …

Projekt je sofinanciran s strani EU.

Vodja projekta: Marjetka Rogač Miholič

  •  Povečanje okoljevarstvene ozaveščenosti in razvijanje odnosa do »zelenega razmišljanja« pri otrocih.
  • Vključevanje otrok s posebnimi potrebami (hiperaktivnost, učne težave in vedenjske motnje, avtizem) in povečanje njihove motivacije in uspešnosti pri učenju.
  • Razvijanje socialnih sposobnosti/veščin pri otrocih in njihove samostojnosti.
  • Razvijanje ustvarjalnosti otrok in sposobnosti raziskovanja.
  • Izboljšanje fizične aktivnosti otrok in razvijanje njihovih motoričnih sposobnosti.
  • Izboljšanje učnih sposobnosti otrok in posledično izboljšanje njihove učne uspešnosti – ustvarjanje podlage za boljše kasnejše socialne, čustvene in učne sposobnosti v šoli in v življenju.
  • Otroci se zunaj igralnice učijo z raziskovanjem, eksperimentiranjem, igro vlog, odkrivanjem, samostojnim udejstvovanjem, s čimer pridobivajo nove izkušnje.

Povezava do datotek na družbenem omrežju Facebook.

Prispevki v medijih

Mednarodna izobraževanja in predstavitve držav

Estonija
Slovenija
Grčija
Severna Makedonija
Poljska

Sofinancirani projekti, ki so izvedeni

Obdobje financiranja in pridobljena sredstva:

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
1. 4. 2016 – 31. 5. 2017
16.560,00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
1. 12. 2016 – 31. 1. 2017
16.560,00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
1. 4. 2017 – 30. 5. 2018
16.560,00 €
Pomočnik vzgojitelja sem
1. 8. 2017 – 31. 1. 2017
7.000,00 €
Asistent za delo z otroki s posebnimi potrebami
1.9.2017 – ( 31. 3. ) 2018
1. 4. do 30. 6. 2018
8.100,00 €
Pomočnik vzgojitelja sem 2017/2018
1. 1. 2018 – 30. 6. 2018
7.000,00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja
1.4. 2018 – ( 30. 11. ) 31. 5. 2019
16.560,00 €
Pomočnik vzgojitelja sem 2018
1. 6. 2018 – ( 31. 10. ) 30. 11. 2018
7.000, 00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019, sklop A: Pomočnik vzgojitelja
1. 6. 2019- ( 31. 10. ) 30. 11. 2019
7.800, 00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019, sklop B: Učitelj začetnik
1. 4. 2019- ( 30.11. ) 31. 5. 2020
16.880,00 €

 

Sofinancirani projekti, ki potekajo

Obdobje financiranja in pridobljena sredstva:

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020, sklop B: Učitelj začetnik
1. 4. 2020 – 31. 5. 2021
18.000,00€
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020, sklop A: Pomočnik vzgojitelja
15. 6. 2020 – 15. 12. 2020
8.050,00 €
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021, sklop B: Učitelj začetnik
1. 11. 2020 – 30. 6. 2021 ( 31. 12. 2021 )
18.000,00€
Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021, sklop A: Pomočnik vzgojitelja
1. 11. 2020 – 31. 3. 2021 ( 30. 4. 2021 )
8.050,00 €

 

Cilji projekta: PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Načrtno, organizirano strokovno vodenje praktičnega usposabljanja vzgojiteljic – pom. vzgojiteljic in vzgojiteljic v vrtcu, za samostojno delo na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt: ERASMUS+ Šolska partnerstva med šolami

Naslov projekta: »Active learning outdoors – implementing Forest school approach – Aktivno učenje na prostem – izvajanje gozdne pedagogike«.

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Nepovratna sredstva: 19.165,00€

Sodelujoče države: Estonija – vodilni partner, koordinator, Poljska, Makedonija, Grčija, Turčija, Slovenija – vrtec Škratek Svit Vodice

Dostopnost