Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Dijaki in učitelji naše šole lahko uporabljate vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. V federacijo so vključene ustanove v vseh državah EU, Islandiji, Hrvaški, Turčiji ter Avstraliji in nekaterih državah v Aziji.

Za povezavo potrebujete uporabniški račun, mobilno napravo in ustrezno programsko opremo. Za dodelitev uporabniškega računa izpolnite prijavnico in jo oddajte v tajništvu vrtca. V pisni obliki boste uporabniško ime in geslo dobili pri vašem vzgojitelju. Po začetni nastavitvi vaše mobilne naprave in programske opreme se bo vaša naprava samodejno povezala v brezžično omrežje domače ali katere koli druge ustanove, vključene v ta projekt.

V vrtcu Škratek Svit Vodice deluje obrezžično mrežje Eduroam na območju celotnega objekta v Vodicah. Na voljo je za vse naše otroke, vzgojitelje in drugo osebje. Eduroam je del šolskega omrežja, ki je povezano v omrežje Arnes in evropski sistem, zato zanj veljajo enaka pravila kot za dostop do omrežja Arnes.

Za prijavo v omrežje potrebujete prijavnico, katero natisnete, čitljivo izpolnite in oddate v tajništvu vrtca.

Uporabne povezave

Podrobnejše informacije o pravilni namestitvi in nastavitvah dobite na spletnem mestu Arnes.

Prijavnica za Eduroam

Dostopnost