Gozdni vrtec

Otroci bodo poglobljeno spoznavali gozd v vseh letnih časih kot prostor za učenje in igrišče ter ga tudi obiskovali.

Ekovrtec

V okviru društva Doves bomo nadaljevali sodelovanje v mednarodno uveljavljenem projektu celostne okoljske vzgoje. Otroke in starše bomo ekološko ozaveščali ter spodbujali k ekološkemu ravnanju.

Ciciuhec

Projekt poteka v sodelovanju s starši in Mestno knjižnico Ljubljana – enoto Vodice kot skupni projekt, v katerem razvijamo branje v družinskem krogu. Ob zaključku projekta si otroci ogledajo predstavo, tisti, ki so osvojili priznanje, pa prejmejo priznanje.

Mali sonček

Izvajamo ga v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. V okviru programa Mali sonček bomo izvajali plavalni tečaj in tečaj rolanja.

Playness

K gibanju pristopamo s pedagogiko Playness, ki sistematično izvaja gibalno opismenjevanje. Posamezni meseci bodo gibalno tematsko obarvani.

Zdravje v vrtcu

V projektu v sodelovanju z ZZV otroke navajamo na zdrav način življenja in v program vključujemo različne preventivne dejavnosti ter vsebine.

Sofinancirani projekti

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016, 2017

Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018

Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno – izobraževalnih zavodih

Varno s soncem

Poteka v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo s ciljem ozaveščanja pred škodljivimi posledicami pretiranega izpostavljanja soncu.