Osnovni podatki

Zavod: Vrtec Škratek Svit Vodice

Sedež in naslov: Franca Seška cesta 15; 1217 Vodice

Matična številka: 3356884
Davčna številka: 47230916
Šifra dejavnosti: 85.100
Poslovni račun: SI56 01338-6000000583

Odgovorna oseba: ravnateljica Andreja Črešnik

 

Vodice logo
Vrtec Vodice
 

Vrtec Vodice

 

Je centralni vrtec, ki  je ga je občina Vodice zgradila v letu 2005. V vrtcu deluje osem oddelkov, v katere vključujemo otroke prvega in drugega starostnega obdobja. Ob vrtcu je sodobno opremljeno funkcionalno igrišče, asfaltne površine in možnosti za sprehode v okolico.
V vrtcu deluje lastna centralna kuhinja, ki pripravlja vse obroke za potrebe vrtcev Škratek Svit, Skaručna in Utik.

Naslov: Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice

Telefon: 01/ 83 24 992
Fax: 01/ 83 24 995
Poslovalni čas: 5.45 do 17.00
E-pošta vzgojiteljic: vodice@vrtec-vodice.si

Vrtec Vodice

Enota Skaručna

Vrtec deluje v starejši, obnovljeni stavbi. V enoti vrtca delujejo trije oddelki, v katere so vključeni otroci obeh starostnih obdobij. Vrtec obdajata veliko igrišče in vrt. V okolici so pestre možnosti za sprehode.

Naslov: Skaručna 6

Telefon: 01/ 83 23 916
Poslovalni čas: 6.30 do 16.30
E-pošta vzgojiteljic: skarucna@vrtec-vodice.si

Skaručna

Enota Skaručna

Utik

Enota Utik

Dva oddelka vrtca, v katera so vključeni otroci prve in druge starostne stopnje, delujeta v prostorih, v katerih je tudi podružnična šola. Prostori so razgibani in sodobno opremljeni. Vrtec uporablja tudi telovadnico. Ob vrtcu sta dve igrišči, otroci pa imajo tudi možnost za sprehode v okolico.

Naslov: Utik 1

Telefon: 01/ 83 24 434
Poslovalni čas: 6.30 do 16.30
Skupno dežurstvo z OŠ: 16.15 do 16.30
E-pošta vzgojiteljic: utik@vrtec-vodice.si

Enota Utik

Dostopnost