Cilji predšolske vzgoje v vrtcih:

  1. razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,
  2. razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  3. razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev ter spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
  4. ‘negovanje’ radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
  5. spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje tudi branja in pisanja,
  6. spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
  7. posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
  8. spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
  9. razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

Strokovna podlaga za delo je kurikulum za vrtce, na osnovi katerega strokovne delavke oblikujejo vsebinske, metodične in kontekstualne rešitve. Cilji, vsebine in dejavnosti zajemajo področja jezika, matematike, narave, družbe, umetnosti, gibanja. Omenjeno se prepleta z osebno nego, počitkom, prehrano, igro. Dejavnosti se izvajajo v skupini, manjših skupinah in individualno. V okvir teh področij vključujemo tudi skrb za zdravje, moralni razvoj, prometno varnost.

Razvojne in vzgojne naloge izhajajo iz spoznavnega, gibalnega, socialnega in čustvenega razvoja.

Izvajamo dnevni program, ki je namenjen otrokom prvega in drugega starostnega obdobja. Traja do devet ur dnevno, obsega pa vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otrokom nudimo tri obroke: zajtrk, dopoldansko sadno malico, kosilo in popoldansko malico.

V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, vzgoja se izvaja v skladu z izdano odločbo, zakonom, predpisi ter individualnim načrtom.

Program poteka od ponedeljka do petka, v soboto vrtec ne posluje. V času prihodov in odhodov združujemo posamezne oddelke v vrtcu Škratek Svit in vrtcu Skaručna, Utik.

V  medprazničnih dneh se v skladu s prijavami otrok organizira dežurstvo za najmanj 10 prijavljenih otrok v vrtcu Škratek Svit Vodice. Med poletnimi počitnicami posluje vrtec Škratek Svit Vodice.

Kurikulum za vrtce

Oglejte si Nacionalni kurikulum za vrtce, kjer so napisane vse pomembne informacije!

Dostopnost